Điểm thưởng dành cho Bùi Nhật Tiến

 1. 15
  Thưởng vào: 13 / 12/ 2012

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 21 / 09/ 2012

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 21 / 09/ 2012

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 10
  Thưởng vào: 21 / 09/ 2012

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 5
  Thưởng vào: 21 / 09/ 2012

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: 21 / 09/ 2012

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!