I) GIẢNG VIÊN :
Tham gia giảng dạy là các giảng viên, chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Cục nhà đất, các trường Đại học Luật, Học viện Tài chính…có chuyên ngành định giá bất động sản.
II) MỤC TIÊU KHÓA HỌC :
Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, với đội ngũ giảng viên giày dặn kinh nghiệm kết hợp với giáo trình của bộ xây dựng ban hành, phương pháp đào tạo lấy thực tế làm chủ đạo, như vậy sau khóa học học viên hoàn toan có thể tự tin :
1. Nắm chắc và vận hành tốt những kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành kinh doanh BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS vào thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
2. Được cấp chứng nhận đào tạo và đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp.
III) KHAI GIẢNG :
Các ngày trong tuần thời gian từ 18h – 21h.
IV)ĐIỂM ĐÀO TẠO :
P415 – Tầng 4 – nhà H2, Trường ĐT CB Lê Hồng Phong – Số 220 Đường Láng – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống đa – Hà Nội.
*) HỌC PHÍ

Ø ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT :
1. Giảm 10% nếu đăng ký nhóm 5 khóa trở lên .
2. Giảm 20% cho các bạn là sinh viên
Chúng tôi có thể cử nhân viên tới trực tiếp các đơn vị có yêu cầu làm thủ tục đăng ký từ 3 học viên trở lên.
* Học phí bao gồm : 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ, phòng học tiêu chuẩn quốc tế, giảng viên cao cấp.
Ø THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
Học viên nộp hồ sơ trước ngày khai giảng tại công ty bao gồm :
4 ảnh 3*4
1 CMTND photo
bản đăng ký khóa học.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ :
Phòng đào tạo để được tư vấn đầy đủ nhất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ VIBOSS
Địa chỉ : 309 Đường giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline : 0986.075.899
Điện thoại : 04.66756745
Email : info@viboss.com.vn , website : http://viboss.com.vn
VIboss – vì sự giàu có của bạn !

Give a Comment


I) GIẢNG VIÊN :
Tham gia giảng dạy là các giảng viên, chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Cục nhà đất, các trường Đại học Luật, Học viện Tài chính…có chuyên ngành định giá bất động sản.
II) MỤC TIÊU KHÓA HỌC :
Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, với đội ngũ giảng viên giày dặn kinh nghiệm kết hợp với giáo trình của bộ xây dựng ban hành, phương pháp đào tạo lấy thực tế làm chủ đạo, như vậy sau khóa học học viên hoàn toan có thể tự tin :
1. Nắm chắc và vận hành tốt những kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành kinh doanh BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS vào thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
2. Được cấp chứng nhận đào tạo và đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp.
III) KHAI GIẢNG :
Các ngày trong tuần thời gian từ 18h – 21h.
IV)ĐIỂM ĐÀO TẠO :
P415 – Tầng 4 – nhà H2, Trường ĐT CB Lê Hồng Phong – Số 220 Đường Láng – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống đa – Hà Nội.
*) HỌC PHÍ

Ø ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT :
1. Giảm 10% nếu đăng ký nhóm 5 khóa trở lên .
2. Giảm 20% cho các bạn là sinh viên
Chúng tôi có thể cử nhân viên tới trực tiếp các đơn vị có yêu cầu làm thủ tục đăng ký từ 3 học viên trở lên.
* Học phí bao gồm : 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ, phòng học tiêu chuẩn quốc tế, giảng viên cao cấp.
Ø THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
Học viên nộp hồ sơ trước ngày khai giảng tại công ty bao gồm :
4 ảnh 3*4
1 CMTND photo
bản đăng ký khóa học.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ :
Phòng đào tạo để được tư vấn đầy đủ nhất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ VIBOSS
Địa chỉ : 309 Đường giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline : 0986.075.899
Điện thoại : 04.66756745
Email : info@viboss.com.vn , website : http://viboss.com.vn
VIboss – vì sự giàu có của bạn !

Give a Comment


I) GIẢNG VIÊN :
Tham gia giảng dạy là các giảng viên, chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Cục nhà đất, các trường Đại học Luật, Học viện Tài chính…có chuyên ngành định giá bất động sản.
II) MỤC TIÊU KHÓA HỌC :
Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, với đội ngũ giảng viên giày dặn kinh nghiệm kết hợp với giáo trình của bộ xây dựng ban hành, phương pháp đào tạo lấy thực tế làm chủ đạo, như vậy sau khóa học học viên hoàn toan có thể tự tin :
1. Nắm chắc và vận hành tốt những kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành kinh doanh BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS vào thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
2. Được cấp chứng nhận đào tạo và đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp.
III) KHAI GIẢNG :
Các ngày trong tuần thời gian từ 18h – 21h.
IV)ĐIỂM ĐÀO TẠO :
P415 – Tầng 4 – nhà H2, Trường ĐT CB Lê Hồng Phong – Số 220 Đường Láng – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống đa – Hà Nội.
*) HỌC PHÍ

Ø ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT :
1. Giảm 10% nếu đăng ký nhóm 5 khóa trở lên .
2. Giảm 20% cho các bạn là sinh viên
Chúng tôi có thể cử nhân viên tới trực tiếp các đơn vị có yêu cầu làm thủ tục đăng ký từ 3 học viên trở lên.
* Học phí bao gồm : 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ, phòng học tiêu chuẩn quốc tế, giảng viên cao cấp.
Ø THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
Học viên nộp hồ sơ trước ngày khai giảng tại công ty bao gồm :
4 ảnh 3*4
1 CMTND photo
bản đăng ký khóa học.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ :
Phòng đào tạo để được tư vấn đầy đủ nhất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ VIBOSS
Địa chỉ : 309 Đường giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline : 0986.075.899
Điện thoại : 04.66756745
Email : info@viboss.com.vn , website : http://viboss.com.vn
VIboss – vì sự giàu có của bạn !

Give a Comment


I) GIẢNG VIÊN :
Tham gia giảng dạy là các giảng viên, chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Cục nhà đất, các trường Đại học Luật, Học viện Tài chính…có chuyên ngành định giá bất động sản.
II) MỤC TIÊU KHÓA HỌC :
Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, với đội ngũ giảng viên giày dặn kinh nghiệm kết hợp với giáo trình của bộ xây dựng ban hành, phương pháp đào tạo lấy thực tế làm chủ đạo, như vậy sau khóa học học viên hoàn toan có thể tự tin :
1. Nắm chắc và vận hành tốt những kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành kinh doanh BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS vào thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
2. Được cấp chứng nhận đào tạo và đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp.
III) KHAI GIẢNG :
Các ngày trong tuần thời gian từ 18h – 21h.
IV)ĐIỂM ĐÀO TẠO :
P415 – Tầng 4 – nhà H2, Trường ĐT CB Lê Hồng Phong – Số 220 Đường Láng – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống đa – Hà Nội.
*) HỌC PHÍ

Ø ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT :
1. Giảm 10% nếu đăng ký nhóm 5 khóa trở lên .
2. Giảm 20% cho các bạn là sinh viên
Chúng tôi có thể cử nhân viên tới trực tiếp các đơn vị có yêu cầu làm thủ tục đăng ký từ 3 học viên trở lên.
* Học phí bao gồm : 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ, phòng học tiêu chuẩn quốc tế, giảng viên cao cấp.
Ø THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
Học viên nộp hồ sơ trước ngày khai giảng tại công ty bao gồm :
4 ảnh 3*4
1 CMTND photo
bản đăng ký khóa học.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ :
Phòng đào tạo để được tư vấn đầy đủ nhất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ VIBOSS
Địa chỉ : 309 Đường giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline : 0986.075.899
Điện thoại : 04.66756745
Email : info@viboss.com.vn , website : http://viboss.com.vn
VIboss – vì sự giàu có của bạn !

Give a Comment


I) GIẢNG VIÊN :
Tham gia giảng dạy là các giảng viên, chuyên gia cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Cục nhà đất, các trường Đại học Luật, Học viện Tài chính…có chuyên ngành định giá bất động sản.
II) MỤC TIÊU KHÓA HỌC :
Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, với đội ngũ giảng viên giày dặn kinh nghiệm kết hợp với giáo trình của bộ xây dựng ban hành, phương pháp đào tạo lấy thực tế làm chủ đạo, như vậy sau khóa học học viên hoàn toan có thể tự tin :
1. Nắm chắc và vận hành tốt những kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành kinh doanh BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS vào thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
2. Được cấp chứng nhận đào tạo và đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp.
III) KHAI GIẢNG :
Các ngày trong tuần thời gian từ 18h – 21h.
IV)ĐIỂM ĐÀO TẠO :
P415 – Tầng 4 – nhà H2, Trường ĐT CB Lê Hồng Phong – Số 220 Đường Láng – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống đa – Hà Nội.
*) HỌC PHÍ

Ø ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT :
1. Giảm 10% nếu đăng ký nhóm 5 khóa trở lên .
2. Giảm 20% cho các bạn là sinh viên
Chúng tôi có thể cử nhân viên tới trực tiếp các đơn vị có yêu cầu làm thủ tục đăng ký từ 3 học viên trở lên.
* Học phí bao gồm : 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ, phòng học tiêu chuẩn quốc tế, giảng viên cao cấp.
Ø THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
Học viên nộp hồ sơ trước ngày khai giảng tại công ty bao gồm :
4 ảnh 3*4
1 CMTND photo
bản đăng ký khóa học.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ :
Phòng đào tạo để được tư vấn đầy đủ nhất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ VIBOSS
Địa chỉ : 309 Đường giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline : 0986.075.899
Điện thoại : 04.66756745
Email : info@viboss.com.vn , website : http://viboss.com.vn
VIboss – vì sự giàu có của bạn !

Give a Comment