Mình xin giới thiệu các bạn một tổ chức tình nguyện trên địa bàn tỉnh hoạt động tình nguyện như các hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh đó là Hội Hành Trình Xanh Quảng Ngãi.
Hiện Hội Hành Trình Xanh Quảng Ngãi đang ngày một lớn mạnh hơn các bạn có thể ge thăm hội vào các buổi chiều 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần lúc 17h30 tại Quảng Trường tỉnh.
Hiện tại Hội Hành Trình Xanh Quảng Ngãi cũng đang tuyển các tình nguyện viên, nếu các bạn có lòng nhuyệt huyết, có lòng thì Hành Trình Xanh luôn chào đón các bạn.
Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 01649795012 ( đồng chí Hậu) hoặc số 01649796619 (đồng chí Dương) để biết thêm hoạt động của Hội. Rất mong các bạn có thể tham gia vào Hội.
Cảm ơn các bạn đã đọc nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

Comments (2)

  1. xuongrongxanh
    Posted on 07/02/2012
  2. htxqng
    Posted on 13/02/2012

Give a Comment