TUẦN CHÂU ECOPARK
-BG16, BG18 diện tích 120m2, giá gốc 16.1tr/m2. Đóng 30%, giá bán 22.5 tr/m2. Ký với công ty CP XNK Thăng long.
BT 11 diện tích 300m2, giá gốc 16.1 tr/m2. Đóng 30%. Giá bán 22.3 tr/m2
Ký với công ty XNK Thăng long
– BG 14 ô 07, diện tích 120m2.giá gốc 18.6tr/m2. Đóng 90%, giá bán 23.3 tr/m2. ký với công ty Hoàng Hải.
LIÊN HỆ: THANH 0976567755
Mail: thanhmarketingtm@gmail.com

Give a Comment