Công ty điện lạnh Á Đông chuyên cung cấp, bảo trì sữa chữa, lắp đặt :
may lanh hiệu DAIKIN
may lanh hiệu TOSHIBA
may lanh hiệu PANASONIC
may lanh hiệu SAMSUNG
may lanh hiệu MITSUBISHI
may lanh hiệu SANYO…
– Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị điện lạnh
Website: http://www.maylanhinverter.com
http://hunxa.com

Give a Comment

Công ty điện lạnh Á Đông chuyên cung cấp, bảo trì sữa chữa, lắp đặt :
may lanh hiệu DAIKIN
may lanh hiệu TOSHIBA
may lanh hiệu PANASONIC
may lanh hiệu SAMSUNG
may lanh hiệu MITSUBISHI
may lanh hiệu SANYO…
– Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị điện lạnh
Website: http://www.maylanhinverter.com
http://hunxa.com

Give a Comment