Phần mềm quản lý sản xuất & bán hàng chuyên nghiệp
website: http://www.quanlybanhang.com.vn
Các chức năng:
-Quản lý công đoạn sản xuất
-Quản lý hàng tồn kho.
-Quản lý quỹ công nợ tiền.
-Quản lý quỹ tiền mặt
-Quản lý doanh thu, lợi nhuận
-Quản lý bán hàng
-Hỗ trợ máy đọc mã vạch
-Hệ thống bảo mật và mô hình quản lý phân quyền
-Quản lý lương sản xuất, bán hàng (chọn thêm)
-Quản lý hàng và công nợ bảo hành (chọn thêm)
-Quản lý hàng khuyến mãi (chọn thêm)
-Quản lý cho thuê sản phẩm (chọn thêm)
Các phần mềm đóng gói khác:
Quản lý bán phụ tùng ôtô xe máy
Quản lý bán hàng gas bếp
Quản lý nhà hàng
Quản lý bàn hàng nước giải khát
Quản lý gạch và vật liệu xây dựng
Quản lý bán hàng máy tính
Quản lý bán hàng siêu thị
Có sửa chữa phần mềm theo yêu cầu !!!
Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.quanlybanhang.com.vn
quanlybanhang.com.vn
YM: tmsoft1 hoac pvhung79
Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18
Kinh doanh: 0983698883 Email: hungpv@ioit.ac.vn Tel: ( 04) 22129853
Văn phòng tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà Indochina Park, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.HCM. Phòng 3B06, Tầng 4
Kinh doanh: 0912626400 Email: tmsoft1@yahoo.com Fax: (08) 22200823

Give a Comment