MỜI HỌP BTC CHO SƠ KHẢO LẦN II QUẢNG NGÃI IDOL
Thân mời các bạn trong BTC cuộc sơ khảo Quảng Ngãi Idol lần 02 vào lúc:
19:00 ngày 26/08 (Thứ 6)
đến tại:
– Trà Quán Thư Pháp Quang Lĩnh số 61c Trần Khắc Chân, Phú Nhuận.
Mục đích:
– Cafe, uống trà giao lưu
– Thống nhất bàn kế hoạch tổ chức cho vòng sơ khảo ngày 28/08
Chi tiết thành phần tham gia sẽ gọi điện và SMS cho các bạn.
Hiện tại BTC rất cần:
– 02 bạn quay Phim
– 01 bạn chụp hình
(Đăng ký tham gia và đến dự họp luôn nhé các bạn)
BTC sẽ cung cấp máy ảnh để các bạn tác nghiệp, rất mong nhận được sự tham gia hỗ trợ BTC từ các bạn

Bản đồ chi tiết:

TM. BAN TỔ CHỨC
mr.haids.

Give a Comment