Quang cảnh buôi làm việc.
Sáng 09-6, Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Huế đã tiếp và làm việc với nhóm tư vấn do Tiến sĩ Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội khóa XIII dẫn đầu để khảo sát về tiềm năng, khả năng liên kết, hợp tác của Quảng Ngãi trong kế hoạch phát triển vùng Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa), trước khi những vấn đề quan trọng này được đem ra bàn bạc, thảo luận tại Hội thảo khoa học “Liên kết phát triển 7 tỉnh Duyên hải miền Trung”.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 15/7/2011 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi, thảo luận để xác định vị thế, tiềm năng của mỗi địa phương, từ đó đề xuất những lĩnh vực cần liên kết nhằm thúc đẩy sự phát triển cho từng địa phương và sự phát triển hài hòa, bền vững cho cả khu vực. Tại Hội thảo, lãnh đạo của 7 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải miền Trung cũng sẽ ký kết bản cam kết hợp tác giữa các địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để các tỉnh, thành trong khu vực có sự thống nhất chung và cùng triển khai thực hiện những nội dung liên kết hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể.
Tại buổi làm việc, ngoài việc cung cấp cho Nhóm tư vấn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm qua, định hướng phát triển đến năm 2015; những tiềm năng, thế mạnh cũng như những thách thức của Quảng Ngãi trong quá trình hội nhập, phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế cho rằng, trước và hiện nay giữa các tỉnh, thành trong khu vực đã có sự liên kết trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên sự liên kết này chưa chặt chẽ, chưa rõ ràng và trong quá trình thực hiện vẫn chưa tạo được tiếng nói chung nên chưa phát huy hiệu quả tính liên kết để tạo sức bật cho từng địa phương và toàn vùng như các khu vực khác.
Phát huy tiềm năng, lợi thế của cảng biển nước sâu, Quảng Ngãi phát triển công nghiệp nặng có giá trị gia tăng caoVề những đề xuất, định hướng liên kết, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế, một trong những hạn chế cần quan tâm hiện nay giữa các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung là cơ sở hạ tầng còn yếu, chưa có sự đầu tư đồng bộ nên trong liên kết hợp tác cần đặt vấn đề sử dụng kết cấu hạ tầng chung giữa các tỉnh, thành cũng như giữa các khu kinh tế trong vùng để hỗ trợ cùng phát triển. Chủ tịch cũng cho rằng, cần có sự phân công phát triển trong khu vực để tạo nên những nền công nghiệp, du lịch, dịch vụ… phát huy tính đặc thù riêng có của mỗi địa phương và sự thống nhất trên toàn chuỗi tỉnh, thành trong vùng miền Trung. Ví dụ như Quảng Ngãi phát triển công nghiệp nặng gắn liền với lợi thế cảng biển nước sâu; Đà Đẵng thì tập trung phát triển công nghệ cao, phát triển trung tâm đại học, làng đại học, Quảng Nam tập trung về đào tạo nghề, phát triển công nghiệp cơ khí, ô-tô,…Ngoài ra, cần xác định những vấn đề nào cần liên kết trước mắt, những vấn đề nào cần đặt ra lâu dài; sớm thành lập quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung; có kế hoạch hành động cụ thể của từng tỉnh, thành trong triển khai thực hiện những lĩnh vực liên kết,…
Nhóm tư vấn nhìn nhận rằng, mặc dù gần đây Quảng Ngãi đã có sự phát triển nhảy vọt, từng bước giữ vai trò, vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đạt thấp như tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn quá cao, số doanh nghiệp có quy mô lớn ngoài quốc doanh, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ sinh viên theo học các trường đại học, cao đẳng,…đều thấp hơn so với các tỉnh, thành trong vùng. Cho nên, ngoài việc tập trung nguồn lực đầu tư, Quảng Ngãi cũng phải tăng cường trao đổi, hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực để khắc phục những hạn chế này.
L.MINH

One Response

  1. 1chen_nam_ngu
    Posted on 09/06/2011

Give a Comment