Thiết kế web trọn gói 500 nghìn
Chỉ với 500 nghìn (VNĐ) bạn sẽ có một trang web như ý với các thành phần như sau:
-Thiết kế trang giới thiệu
-Thiết kế banner
-Thiết kế trang chủ
-Thiết kế các trang web con (không giới hạn số lượng)
-Cài đặt bộ đếm số người vào thăm
-Cài đặt thư liên hệ trên trang web.
Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.website500.net
website500.net
Điện thoại: 04.22129853 hoặc 0983698883
YM: tmsoft1 hoac pvhung79

Give a Comment